SSC Registration 2023 भरती – Post 5369 – पूर्ण महिती

SSCRecruitment

स्टाफ सिलेक्शन कमीशन Government of India recruitment 2023 नोकर भरती २०२३ वर्षासाठी चालू आहे.

एसएससी – स्टाफ सिलेक्शन कमिशन २०२३ भरती वय मर्यादा १०वीं / १२वीं स्तराच्या पदांसाठी – १८-२५ / २७ वर्षे ग्रेजुएट स्तराच्या पदांसाठी – १८-३० वर्षे