दहा वर्षे जुने आधार कार्ड असेल तर होईल रद्द | Aadhaar card which is 10 years old will be cancelled

AdharCard

दहा वर्षे जुने आधार कार्ड मध्ये कोणताही बदल केले नसल्यास आपले आधारकार्ड अद्यवायात म्हणजेच अपडेट करण्याची अंतिम तारीख १४ जून २०२३  पर्यत शासना तर्फे देण्यात आली आहे.
तुम्ही तुमच्या योग्य कागतपत्राचा वापर करून आधार कार्ड ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन म्हणजे जवळच्या आधार केंद्राजवळ जाऊन १४ जून २०२३ पर्यंत मोफत अपडेट करू शकता.